OVER LIGO.SCHOOL

Het nieuwe normaal!

Welkom op de website van Ligo.School,
een nieuwe school met een eigentijdse missie én visie! 

Anno 2018 wordt onderwijs geconfronteerd met grote uitdagingen: de kennis van gisteren en vandaag is niet meer genoeg voor de steeds veranderende maatschappij van morgen. Een nieuw gepersonaliseerd onderwijssysteem dringt zich op: Ligo.School!

Onderwijs dient leerlingen voor te bereiden op het echte leven in een steeds veranderende context. Daarom gaan we ook voor een brede ontwikkeling. Het is belangrijk dat kinderen en jongeren zichzelf (h)erkennen en daardoor hun innerlijke kracht aansturen om boven zichzelf uit te stijgen. Dit vereist een andere kijk op onderwijs: men dient niet zozeer het accent op cognitieve kennis te leggen, maar veel meer op cognitieve, sociale en emotionele vaardigheden. Door deze te stimuleren en verder te ontwikkelen worden de fundamenten gelegd voor het verdere leven. Dit is noodzakelijk in een wereld waar de kennis van vandaag morgen reeds achterhaald kan zijn.

We laten iedereen bij Ligo.School dan ook kiezen van zo'n breed mogelijke basis en zetten volop in op persoonlijke ontwikkeling. 

Ze mogen aan alles ruiken en proeven van alles! Door hen te leren ontdekken waar hun sterktes en krachten liggen helpen we hen juiste keuzes te maken. Ons aanbod is afgestemd op de persoonlijke talenten van de jongeren. Het gaat hier dan ook over gepersonaliseerd onderwijs op maat. Daardoor kunnen onze jongeren doorstromen naar een vervolgopleiding die helemaal past bij wie ze zijn! Waarin ze zichzelf ten volle kunnen ontplooien. 


Bovenal willen we dat onze jongeren goed in hun vel zitten. We kiezen ervoor om hen te coachen, zowel individueel als in groep! Dit bevordert niet alleen hun zelfkennis, hun veerkracht en zelfvertrouwen maar geeft hen tevens optimale tools om te participeren aan de maatschappij en te functioneren in de 21ste eeuw. 

Ligo.School

 In Balans, Groeien & Bloeien 

+32 (0) 498 536 098

|

2018 By Madam Online

|

Neerpelt - Peer - Beringen

|