SITUERING LIGO.SCHOOL BINNEN HET ONDERWIJS

Het nieuwe normaal!

Excuseer? Het niet-confessioneel vrij onderwijs?

Tot het vrij onderwijs behoren sommige "methodescholen", zoals de onafhankelijke scholen, steinerscholen, freinetscholen en montessorionderwijs. Deze scholen kiezen voor cultuurbeschouwing, met oog voor de verschillende levensbeschouwingen. Ook deze scholen worden gesubsidieerd zolang ze aan de inrichtingsvoorwaarden van de Vlaamse gemeenschap voldoen.

Wij kiezen hierin bewust voor een gepersonaliseerde benadering geëint op Scandinavisch onderwijsmodel en de volledige implementatie van de 21ste century skills.

 

Hoe zien we dit praktisch binnen Ligo.School

  • Doelen stellen 

  • Afgestemd op volledige persoon 

  • Vertrekkend vanuit de noden van de persoon 

  • Inzet van de diverse onderwijstechnieken aangepast aan de 21ste eeuw 

  • Jongeren mee aan het stuur, aanzetten tot kritisch burgerschap vanuit democratische invalshoek

  • Niet langer leeftijdsgebonden & klasgebonden 

  • Functionele beoordeling

  • Groei & Bloei 

  • School als leefgemeenschap

  • Coöperatief gedachtengoed

Ligo.School

 In Balans, Groeien & Bloeien 

+32 (0) 498 536 098

|

2018 By Madam Online

|

Neerpelt - Peer - Beringen

|